Nieuws

Workshop Grassification

Vraagt u zich soms af wat Pro Natura doet met de groenresten (maaisel e.d.) die overblijven na het onderhoud van uw terrein? Wel, wij zijn betrokken in verschillende onderzoeksprojecten om deze beheerresten om te zetten in grondstoffen voor de bio-industrie.

In het Europees gesubsidieerde project GRASSIFICATION onderzoeken onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en bedrijven in hoeverre voor deze en een waaier van andere toepassingen van bermgras een economisch rendabele businesscase ontwikkeld kan worden.

Dinsdag 18 juni vond de eerste workshop van het Europese project Grassification plaats. Aanwezigen kregen een inkijk in vernieuwende aangepaste maaitechnieken, aanbestedingsprocedures en mogelijke toepassingen van grasraffinage. Gemist? Niet getreurd, het workshopmateriaal is hier terug te vinden!

Download hier het workshopmateriaal

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief