Nieuws

Wij planten elk kwartier een boom!

Ook als bedrijf kan je je boompje bijdragen...

Op 17 november organiseert Toyota Motor Europe samen met de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Zaventem een plantactie, waarbij werknemers en familieleden een 1000-tal boompjes aanplanten. Ook de medewerkers van Pro Natura zijn van de partij om de boompjes een goede start te geven. Zij maken de plantgaten en zorgen dat ze juist aangeplant worden.

Met het Eurpees project GIFT-T werkt de Vlaamse Landmaatschappij via het instrument landinrichting met tal van partners aan de verbetering van het landschap in de luchthavenregio. Het behoud van open ruimte, de verbinding van groengebieden en de inrichting van toegankelijke fiets- en wandelverbindingen richting Brussel en Leuven zijn daarbij van groot belang. Ook de samenwerking bevorderen tussen bewoners, verenigingen, gemeentes en bedrijven om meer biodiversiteit te krijgen in het gebie is één van de doelstellingen. Met de plantactie wil VLM de ecosysteemdiensten meer bekend maken bij de bewoners van de groene rand.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief