Natuurpunt voerde een deel van de voorbereidende werken uit. De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg van Pro Natura zorgde voor de herinrichting en neemt het beheer van het gebied op zich.

‘We steunen dit natuurproject van de gemeenten Liedekerke en Roosdaal met 7.832,67 euro omdat het een uniek project is waarbij de versterking van de biodiversiteit gekoppeld wordt aan natuurbeleving’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ’Dankzij het herstel van de waterhuishouding van de beek krijgen kwelplanten en salamanders een ideaal biotoop. Door de heraanleg van het pad is het gebied opnieuw toegankelijk voor wandelaars’.

10/10/2017

Kris Vander Gracht