Nieuws

Three C project en Pro Natura: inclusief, innovatief, circulair

Het Interreg North West Europe (NWE) Three C project, krijgt u het in een adem uitgesproken? Je went er best aan, want met dit project gaat Pro Natura nog even aan de slag. Hierbij werken we samen met diverse partners om de momenteel onderbenutte biomassa verder te verwerken en op te waarderen in een biomassa hub, de zogenaamde CC-Hub. We lichten het je graag even toe. (Foto header: © Mozkito)

Three? C?

Maar waarom de drie in Three C? Het doel van het project is drieledig en wordt daarom onderverdeeld in een CC-hub, een CC-lab en een CC-net. De CC-hub, waar Pro Natura een grote rol in speelt, creëert circulaire en hoogwaardige eindproducten uit geoogste biomassa en zet ze in de kijker. Het lab houdt zich bezig met de product- en grondstofkwaliteit. In een laatste fase, het CC-net, gaan ze aan de slag met de creatie van jobs en regionale duurzame ontwikkeling.

De C komt van de circulaire koolstofeconomie (CCE). Dat is een economie waar biomassareststromen gebruikt worden voor de creatie van producten en diensten. Deze maken het op hun beurt mogelijk om biogebaseerde materialen tot stand te brengen.

Uit het vorige Interreg NWE Redirect Project leerden we dat het mogelijk en duurzaam is om biomassa om te zetten tot biochar. Die kan gebruikt worden in de landbouw-, afvalwater-, gezondheids- en cosmetica-industrie. Het Three C project wil met lokale reststromen een rendabele waardeketen van biochar ontwikkelen en introduceren in de maatschappij.

  • Biomassa?

Biomassa is al het organische en biologisch afbreekbare materiaal dat zich aan de oppervlakte van de aarde bevindt, zowel levend als dood. Voorbeelden zijn afvalstoffen en restanten van de landbouw, de bosbouw, de visserij- en aquacultuursector en ook de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval (GFT). Pro Natura test met o.a. Japanse duizendknoop, riet, gras- en bermmaaisel en framboossnoeisel.

  • Biochar?

Biochar is slechts een van de manieren waarop de circulaire koolstofeconomie kan worden gerealiseerd. Het potentieel van dit materiaal groeit steeds meer. Zo zou het gebruikt kunnen worden in de land- en tuinbouw, de milieusector en de waterzuiveringssector. Tijdens de productie van biochar komt ook warmte vrij. Die warmte kan ingezet worden voor het droogproces van biomassa of de verwarming van huizen. Dat betekent duurzame warmte met een lage CO2-uitstoot aangezien die wordt namelijk opgeslagen in de biochar.

Pro Natura, inclusief circulair

Pro Natura wilt met zijn deelname aan het project aantonen dat een circulaire economie perfect met een sociale gecombineerd kan worden. Door de nieuwe en innovatieve toepassingen hopen we aangepaste en bijkomende arbeid te ontwikkelen voor onze arbeiders. Naast jobs die focussen op natuur- en groenbeheer creëren we jobs in de verwerking en opvolging van de biomassa in de keten: laden en lossen, persen, vervezelen, afvullen, verpakken, verzenden of hulp in het productieproces. In een circulaire economie wil Pro Natura aantonen dat deze ook sociaal en inclusief kan zijn, met mensen die hun verborgen potentieel niet op de reguliere arbeidsmarkt kwijt kunnen.

Interreg, internationaal

Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s binnen Europa die gericht zijn op duurzame groei en jobs. Het Three C project is bijgevolg een internationale samenwerking. Het wordt in zes landen geïmplementeerd: Duitsland (Kassel en het Ruhrgebied), Wales (Verenigd Koninkrijk), Frankrijk, Nederland, België en Ierland. Die verspreiding maakt het project des te interessanter, want elke regio is uniek. Het gaat om stedelijke, semi-stedelijke en landelijke omgevingen. Ook de soorten onderbenutte biomassabronnen, de marktvraag naar op biomassa gebaseerde producten en de economische en sociale achtergronden verschillen van regio tot regio. Het hele project wordt dan ook financieel ondersteund door de Europese Unie en de Interreg-partners.

Honderden jobs

Het project loopt tot en met 2023. Tijdens het project worden in deze nieuwe sector tal van mensen betrokken, zowel in diensten als in de productiefase. Om het even in cijfers uit te drukken: het gaat om minstens 250 mensen uit minstens 14 start-ups en 70 kleine- en middelgrote ondernemingen. Er worden in alle regio’s 21 product- en waardeketens ontwikkeld. Het opgebouwde netwerk binnen Three C en het Europese koolstofproductplatform zal de marketing en afzet van circulaire koolstofproducten in heel Europa bevorderen.

Meer weten?

Meer kan je altijd te weten komen via de Three C website en de interregpagina. Bekijk hier ook de Three C Interreg Poster en Three C flyer.

Wil je niet alleen meer weten, maar zit je ook met vragen? Contacteer onze projectmedewerker Tom Anthonis via [email protected] .

THREE C low Q from NWE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief