Nieuws

Liedekerke en haar nieuwe stationsomgeving

De stationsomgeving van Liedekerke werd heraangelegd, en hoe? Naast een moderner en veiliger station, wordt de omgeving ook groener. De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura en de gemeente Liedekerke zorgen, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, voor meer biodiversiteit in de Liedekerkse stationsomgeving. Momenteel verwijderen we ijverig wilgen en elzen, maaien we hooilanden en beheren we de oever. Het doel? Het open waterlandschap tussen het station, de fietsbrug, de Afligemsestraat en de Stationsstraat herstellen en zorgen voor een gevarieerder stuk natuur waar tal van dieren- en plantensoorten zich thuis voelen.

Moderner en veiliger station

Nog niet zo lang geleden was de stationsomgeving van Liedekerke een onsamenhangend geheel met tal van problemen op vlak van mobiliteit, veiligheid en natuur. Dat die problemen verleden tijd zijn, beaamt burgemeester van Liedekerke, Steven Van Linthout: “Ondertussen werd de stationsomgeving vernieuwd. Het station voldoet nu aan de behoefte van een betere verkeersdoorstroming, veilige voorzieningen voor zachte weggebruikers, een toegankelijk mobiliteitsknooppunt en een herkenbare en aantrekkelijke omgeving."

Ook wateroverlast was een groot issue binnen het gebied, maar ook dat werd weggewerkt. "De barrière tussen de vallei van de Dender, ook gebruikt als overstromingsgebied, en het brongebied van de Bogijnengracht in natuurgebied De Valier, met daarachter het Liedekerkebos, werd weggewerkt. Hierdoor ontstond er een ononderbroken ecologische corridor tussen de vallei en Liedekerkebos. Tegelijkertijd werden de knelpunten van het lokale waterbeheer opgelost", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterlopen.

Ook een groene en biodiverse stationsomgeving

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura en de gemeente Liedekerke zorgen, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, ook voor meer biodiversiteit in de stationsomgeving. De gemeente heeft voor deze zone een beheerplan uitgewerkt, dat samen met Pro Natura, verfijnd wordt.

De stationsomgeving was na de herinrichting uitgegroeid tot een bosje met wilgen en elzen. Maar de bedoeling is om het open valleikarakter van de Bogijnengracht te herstellen en te beheren. “Onze INL-ploeg schoot in heel de gemeente uit de startblokken om het biodiversiteitsverhaal waar te maken. Momenteel beheert INL percelen in de Palitsebeek en de Ommegang, de oude begraafplaats en enkele gemeentelijke bosjes. En waar mogelijk, realiseren ze ook projecten in het kader van het ‘bijenplan van gemeente Liedekerke’. In de stationsomgeving zal het beheer van bos, hooiland en oever een grotere biodiversiteit tot gevolg hebben. We zien ook dat het waterlandschap zich herstelt, dat vermindert de kans op overstromingen”, zegt Nathalie Saelens INL-coördinatrice van Pro Natura.

De bedoeling is het open waterlandschap tussen het station, de fietsbrug, de Afligemsestraat en de Stationsstraat te herstellen, aan hooilandbeheer te doen aan de kant van de Valier en te zorgen voor een gevarieerder stuk natuur waar veel dieren- en plantensoorten zich thuis voelen.

Bron: Pro Natura en Persinfo

Het Nieuwsblad

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief