Nieuws

Kom naar de klankbordgroep van ons project Co4energy

Energie uit afval via coöperatieve vergisting

Dit jaar startte het ESF-project Co-4-Enery rond decentrale opwekking van energie via vergisting van lokale biomassastromen (keukenafval, groen- en voedselafval,…).
Het doel is om via coöperatieve werking met verschillende kleinere stromen rendabel energie op te wekken. Zo kunnen deelnemende bedrijven hun afvalstromen goedkoper afzetten en werken aan een groener imago.
Daarnaast kunnen ondernemingen of instellingen goedkoop duurzame energie verkrijgen. Het project richt zich op de regio Gent en het Meetjesland. Via overleg, workshops en excursies naar kleinschalige vergistingsinstallaties worden geïnteresseerde bedrijven en instellingen betrokken bij de opmaak van een ondernemingsplan.

Klankbordgroep op 22 april 2013 van 9u30 tot 14u in Gent

Voor wie?

Ondernemingen, organisaties en instellingen met interesse in het omzetten
van biomassa-afval tot energie via vergisting. Dit kan zowel gaan om
elektriciteits- of warmtevraag als een biomassa-aanbod.

Meer info op onze webpagina: http://pronatura.be/projecten/detail/co4energy

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief