Nieuws

Klimaatproject in de kijker: circulair bermmaaisel

Pro Natura en Haviland Intercommunale

Voor dit proefproject ondernemen de gemeentebesturen van Halle en Herne heel wat. Zo passen ze de bestaande bermbeheerplannen aan, organiseren ze maaidemonstraties, en zullen ze zeven gekozen bermen maaien, waarna het maaisel wordt onderzocht.

In de tweede fase wordt op basis van de bekomen data een bestek opgesteld voor ecologisch bermbeheer en stellen de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst op met EcoWerf en Pro Natura voor de verwerking van het maaisel. De spreiding en kwaliteit van het maaisel alsook de verwerking en de prijs van het geheel worden hier afgesproken.

En toch is het doel van de nieuwe bermbeheerplannen tweeledig. Naast de spreiding van het aangevoerde maaisel, streeft het project met behulp van een optimaal maaischema op maat naar een maximale biodiversiteit.

Krijgt het project een goede evaluatie en worden deze twee doelen bereikt? Dan breiden we hopelijk uit naar andere gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant!

Meer te weten komen over het project of Haviland Intercommunale?

Een van tien klimaatprojecten

"De projecten moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid."

Bart Nevens, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant voor leefmilieu

De provincie Vlaams-Brabant investeert 547.397,69 euro in tien klimaatprojecten van acht verschillende organisaties. Hiervan gaat 56.001,64 euro naar het proefproject circulair bermmaaisel van Haviland Intercommunale. Elk project draagt bij aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.

Tegen 2040 wil de provincie Vlaams-Brabant klimaatneutraliteit bereiken. Dat zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu: "Dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we projecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid." En daar past ook Pro Natura mooi binnen het plaatje.

Lees hier meer over de andere projecten (bron)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief