Nieuws

Groep KiemKracht, een personele unie?

Een bestuurlijke fusie

Bij een personele unie worden de bestuursleden binnen de twee entiteiten – Pro Natura en Spoor2 – dezelfde. Het draait hier om een strategische samenwerking waarbij de raden van bestuur de mogelijkheid hebben om een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen. De rechtspersonen die deel uitmaken van de unie blijven wel als juridisch onafhankelijke entiteiten bestaan. Er gebeurt bijgevolg geen overdracht van personeel en het fiscaal regime van elk van de entiteiten blijft behouden.

Wilt dit zeggen dat het nooit tot een fusie komt? Zeker niet, een personele unie is vaak de eerste stap richting een mogelijke fusie. Een tijdlijn hebben Spoor2 en Pro Natura hiervoor niet uitgewerkt, dat zal zichzelf op organische wijze moeten uitwijzen.

Groep KiemKracht

Ondanks het feit dat enkel het bestuur samengesmolten is, willen beide organisaties op lange termijn meer en meer naar elkaar toe groeien. En waar beter beginnen dan bij een nieuwe, overkoepelende organisatienaam voor Pro Natura en Spoor2 tezamen? De nood aan een gemeenschappelijke benaming voelde dan ook hoog aan. Zo beslisten beide om een interne stemming in gang te zetten, waarbij elke werknemer van Pro Natura en Spoor2 zijn of haar stem kon uitbrengen. 322 stemmen later kwam er een frisse naam uit de bus: vanaf 1 juni behoren de organisaties beide tot de groep KiemKracht. Een krachtige naam met een achterliggende boodschap die onze toekomstige missie en visie zal omarmen. Stap voor stap kiemen we verder…

Blijf je graag op de hoogte van groep KiemKracht? Volg ons dan beide op sociale media of check onze sites: www.pronatura.be en www.spoor2.be.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief