Nieuws

Brandt het licht binnenkort op bermgras?

Nieuwe maai- en zuiveringstechnieken kunnen een doorbraak betekenen in het omvormen van bermmaaisel tot groene energie.

Gras Groene Grondstof

Met het project Gras Groene Grondstof onderzoekt Pro Natura samen met haar partners hoe biomassa uit landschapsbeheer gebruikt kan worden voor de productie van groene energie. Door grasmaaisel te vergisten kan biogas geproduceerd worden. Hiermee kan je elektriciteit en warmte genereren, het restproduct kan dienen als bodemverbeteraar. Onze Vlaamse bermen kunnen genoeg energie leveren om minstens 10.000 gezinnen van groene stroom te voorzien.

Zand en zwerfvuil

Dit transitieproces kent echter een aantal knelpunten om op grote schaal toe te passen. Bermmaaisel is sterk vervuild: grond, zand en zwerfvuil die door maaimachines opgezogen worden, vormen grote obstakels om het maaisel te kunnen vergisten. Dankzij een aantal succesvolle experimenten met innovatieve zuiverings- en maaitechnieken is het nu mogelijk om het maaisel te zuiveren en klaar voor vergisting te maken.
Zwerfvuil wordt manueel uit de bermen en het maaisel verwijderd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om groene en sociale jobs te creëren.

De gras-was-machine

Zand en grond uit het bermmaaisel halen kan gebeuren door een speciale wasinstallatie. Bij de vergistingsinstallatie van groenteverwerkingsbedrijf Ardo werd zo’n wasmachine getest. 70 à 95% van de gronddeeltjes werden tijdens dit experiment verregaand uit het maaisel gewassen zodat het ruim zuiver genoeg werd om de vergistingsinstallatie in te kunnen.
Van Dommele Engineering is met deze technologie aan de slag gegaan om op volle schaal een zuiveringsinstallatie te ontwerpen en te realiseren. Deze innovatieve zuiveringsmachine zou in 2013 ingezet worden bij een biogasproducent in Menen. Doelgroeparbeiders uit de sociale economie zullen voordat het maaisel de wasmachine ingaat, eerst het zwerfvuil uit het maaisel sorteren.

Nieuwe maaimachine

Een alternatieve oplossing om het maaisel te zuiveren ligt in het gebruik van een nieuw type maaimachine van producent Herder. Tijdens het experiment werden de maaiprestaties van deze ecologische maaier vergeleken met die van de conventionele maaimachine. Twee belangrijke resultaten kwamen uit de tests naar voren.
1. De nieuwe ecologische maaier van Herder spaart meer fauna en flora in de berm. Hierdoor creëer je meer biodiversiteit in de bermen en stijgt de natuurwaarde.
2. Gemiddeld werd 8 keer minder grond en zand in het maaisel van de ecologische maaier teruggevonden dan in het maaisel van de conventionele maaier. Het maaisel was zuiver genoeg om er rechtstreeks biogas uit te produceren .

Kennistank voor gemeenten

De samenwerking met de projectpartners leverde ook een bron van kennis op omtrent de relatie tussen het maaiproces, de kwaliteit van het maaisel en biogasproductie. Gemeenten kunnen dankzij de aanbevelingen van het project gemakkelijker initiatieven opzetten om energie te halen uit hun maaisel en om de natuur in hun bermen te verbeteren. Concreet gaat het hierbij onder andere over het verwijderen van zwerfvuil voorafgaand het maaien en het inzetten van de juiste maaimachines en –methodes.

WIN-WIN-WIN-WIN

Zo komt energie uit bermgras dus een stap dichterbij. En dat is goed voor de biodiversiteit in de berm, goed voor het oplossen van het afvalprobleem dat bermgras heet, goed voor de duurzame productie van energie, én goed voor het scheppen van groene en sociale tewerkstelling. Een win-win-win-win dus.

Meer informatie

Het integrale verslag van het project kan u aanvragen bij Dennis Cardoen, wetenschappelijke medewerker bij Pro Natura [email protected] – 0497/34 11 21

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief