Speelnatuur

Contactpersoon

Niets leuker dan ploeteren in de modder, zandkastelen bouwen, klauteren over boomstronken,…! Speelnatuur is een verzamelterm voor natuurlijke speelaanleidingen om grote avonturen te beleven.

Spelen in en met de natuur

Grijze speelplaatsen transformeren in groene speeltuinen en bossen worden avontuurlijke speelbossen. Tot het speelassortiment behoren: sprekende totempalen, herbergende wilgenhutten, uitdagende parcours om te balanceren,…

Allemaal gemaakt met materialen rechtstreeks uit de natuur. Want de natuur in al zijn vormen stimuleert zoveel meer speelplezier en fantasie!

Hoe gaan we te werk?

  • Onze landschapsarchitect en projectontwikkelaars geven uw project concreet vorm door het opmaken van een duurzaam ontwerp volgens uw behoeften.
  • Onze terreinploegen kunnen ingezet worden om inrichtings- of aanpassingswerken uit te voeren.

Stappenplan

  1. projectvoorstel en offerte
  2. terreinbezoek en inventarisatie
  3. uitwerken van schetsontwerp/beheerplan
  4. terugkoppelen van schetsontwerp/beheerplan aan de betrokken partijen
  5. verwerken van aanpassingen
  6. voorstel van eindontwerp
  7. start van aanleg/beheer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief