Soortenbescherming

Contactpersoon

Elk dier en elke plant heeft een eigen leefgebied waar het zich thuis voelt. Soms zijn aanpassingen in hun biotoop nodig om zich goed te blijven voelen. Pro Natura helpt gemeenten bij het uitvoeren van deze terreinaanpassingen in het kader van de biodiversiteitscampagne “koesterburen”.

Je hebt meer buren dan je denkt!

Soortenbescherming is het geheel van specifieke acties binnen landschapszorg en kadert binnen de biodiversiteitscampagne “Koesterburen” van de provincie Vlaams-Brabant. Al 62 van de 65 gemeenten in de provincie nemen hieraan deel.

De campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' zet in op 130 koesterburen. Elk dier en elke plant heeft een eigen leefgebied waar het zich thuisvoelt. Natuurexperts vonden in de provincie twaalf voorname leefgebieden. Opdat de koesterburen zich goed blijven voelen in hun leefgebied en hun leefgebieden groter en beter kunnen worden zijn terreinmaatregelen nodig. Pro Natura helpt gemeenten bij de uitvoering van deze maatregelen.

Hoe doen we het?

Beschermen van fauna

 • Herstellen en aanleggen van fruitbomen en hoogstamboomgaarden
 • Oogsten van autochtoon zaadmateriaal

Beschermen van amfibieën

 • Plaatsen van tijdelijke schermen voor trekkende amfibieën
 • Paddenoverzet

Beschermen van vogels

 • Ophangen van nestkastjes en mestplankjes
 • Inzaaien stroken met graan of akkerbloemen voor akkervogels
 • Inrichten van nest- of broedplaatsen

Herstellen of aanleggen van biotopen

 • Aanleggen van slijkplaatsen
 • Aanleggen en herstellen van poelen
 • Specifiek bermbeheer en maaibeheer
 • Aanleggen van takkenrillen

Ontwerpen en plaatsen van infoborden

Aanleggen koesterburenpad

Contacteer ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief