Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL)

Contactpersoon

INL is een structurele 'in house' versterking van de gemeentelijke groendienst om de lokale natuurontwikkeling te stimuleren met het oog op een verrijking van de biodiversiteit.

Waarom INL?

Al 28 gemeenten in Vlaams-Brabant zijn overtuigd van de meerwaarde van onze INL-ploegen om hun natuurbeleidsplan te realiseren! Een 60 tal arbeiders werken op dagelijkse basis in deze gemeenten om de plannen in de praktijk om te zetten. Het gaat over een brede waaier van opdrachten zoals het onderhoud van trage wegen, gefaseerd bermbeheer en educatieve workshops.

Deze unieke samenwerking tussen gemeente en sociale economie heeft vele voordelen:

 • Praktische uitvoering op het terrein van het gemeentelijk en provinciaal natuurbeleid
 • Soepele werking – geen aanbestedingen nodig voor de specifieke opdrachten - partnerschap
 • Samen met gemeente opstellen van jaaractieplan om biodiversiteit te bevorderen
 • Ondersteunen van gemeentelijke milieudienst door onze natuurontwikkelaar
Steunprovincie

INL actiedomeinen

Onze INL-ploegen zetten in op de volgende actiedomeinen:

 • Soortenbescherming
 • Educatieve projecten
 • Trage wegen
 • Landschapszorg: boomgaarden,holle wegen …
 • Bosbeheer
 • Beheer ruilverkaveling, Landinrichtingsprojecten, …
 • Bermbeheer

Feiten & cijfers

Kaart Inlploegen 017

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief