Groenbeheer

Bomen knotten of snoeien, gras maaien, bloemenperkjes wieden, struiken en bomen planten. Pro Natura beheert diverse landschappen met grootste respect voor mens en milieu.

contacteer ons

DSC 0100
Bosbeheer

Verrijk uw groen met speelbossen en bloemenweides. Maak uw trage wegen wandelvriendelijk en transformeer uw graslanden in zeldzame hooilanden.

lees meer

DSC 0717
Landschapszorg

Holle wegen, houtkanten, heggen, knotbomen, poeltjes, beekjes en bermen hebben een grote landschappelijke waarde en zijn de habitat voor veel koestersoorten. Zij verdienen een jaarlijks verzorgingskuur.

lees meer

Bady qb X Ak PN7a EGJM unsplash
Waterbeheer

Poelen, wadi’s en andere bronnen passen perfect in een natuurlijk landschap. Dankzij het juiste beheer en onderhoud kunnen vele planten en dieren meegenieten van dit waterplezier.

lees meer

DSC 0115
Exotenbeheer

Er duiken steeds meer uitheemse planten- en diersoorten op, de zogenaamde ‘exoten’. Soms kunnen zij een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit en volksgezondheid. Pro Natura verwijdert deze exoten met man en macht.

lees meer

Dsc 0894
Soortenbescherming

Elk dier en elke plant heeft een eigen leefgebied waar het zich thuis voelt. Soms zijn aanpassingen in hun biotoop nodig om zich goed te blijven voelen. Pro Natura helpt gemeenten bij het uitvoeren van deze terreinaanpassingen in het kader van de biodiversiteitscampagne “koesterburen”.

lees meer

Img 20160428 150052
Gifvrije onkruidbestrijding

Onze cleanteams ondersteunen gemeenten bij het ecologisch beheer en onderhoud van hun publiek patrimonium: straten, voetpaden, kerkhoven en plantsoenen. De onkruidbestrijding gebeurt thermisch, mechanisch of manueel.

lees meer

In 2022 rapporteren we alweer ons fameuze duurzaamheidsverlsag. De eerste drie duurzaamheidsrapporten werden door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) verkozen tot ‘beste duurzaamheidsrapport – andere organisaties’.


Heb je een klacht? Dan kan je die indienen via [email protected]

Download het rapport

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief