Bosbeheer

Contactpersoon

Verrijk uw groen met speelbossen en bloemenweides. Maak uw trage wegen wandelvriendelijk en transformeer uw graslanden in zeldzame hooilanden.

Plant een bos

De Verenigde Naties stimuleren wereldwijd de aanplant van 14 miljard nieuwe bomen. En wij helpen daaraan mee. Wij plannen en planten speelbossen, geboortebossen, boomgaarden, fruitgaarden en diverse bomen om het bos uit te breiden. Wij gebruiken hiervoor bij voorkeur autochtoon (inheems) plantsoen. Maar ook het vellen, knotten en snoeien nemen wij voor onze rekening zodat het bos het ideale oord wordt voor onze geliefde koestersoorten.

Zo heeft een hoogstamboomgaard naast zijn belangrijke landschappelijke betekenis ook een grote natuurwaarde. Voor heel wat dieren is dit immers een aantrekkelijke rust- en verblijfplaats. Vogels zoals bv de zanglijster kiezen hun zangpost in de hoge fruitbomen. Een steenuiltje vindt zijn stek in de holte van een oude boom. De bloesems in het voorjaar vormen een stuifmeelbron voor tal van insectensoorten. Het afgevallen fruit is een voedselbron en trekt vogels, vlinders en kleine zoogdieren zoals de eikelmuis (koestersoort) aan. Ook de typische meidoornhaag rond een boomgaard is een uitgelezen nestel- en voedselplaats voor allerlei diersoorten.

Streef naar pareltjes van natuurgebieden

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. En in al zijn vormen onderhouden wij de trage wegen.

Veel bermen hebben last van overmatige inspoeling van voedingsstoffen waardoor er een voedselrijke bodem ontstaat. Door deze grote aanwezigheid van voedsel kunnen enkel sterk concurrentkrachtige soorten groeien (bv bramen en netels) . Deze planten verdrukken de meer zeldzamere planten. Door het maaisel af te voeren nemen we voedingsstoffen weg en krijgen andere planten ook hun kans. Vòòr het maaisel wordt afgevoerd moet de zaadzetting gebeurd zijn.

Beheerwerken zijn er uit pure noodzaak. Als we de hooilanden in onze natuurgebieden niet beheren, beginnen ze spontaan te verbossen of te verruigen. Goed beheer zorgt op termijn voor een grotere en boeiende biodiversiteit. Alle graslanden zijn dan een streling voor het oog. Voor de toevallige wandelaar, voor de terreinbeheerder van het gebied, voor de trage weggebruiker.

Hoe doen we het?

 • Bosbeheer is hoofdzakelijk winterwerk (november- april)
 • Maai- en hooilandbeheer gebeurt in de zomer (mei- september)

Bosbeheer

 • aanplanten bosplantsoen
 • aanplanten van wildbescherming
 • omvormen van populieren- en naaldbossen naar gemengd inheems loofbos
 • aanleggen van hoogstamboomgaarden
 • aanplanten en oogsten van autochtoon materiaal
 • weghalen van exoten (bv bestrijding van Amerikaanse vogelkers)
 • vellen en snoeien van bomen

Beheer van trage wegen

 • maaien en snoeien
 • lokaal plaatsen van infoborden van soorten+ beheer
 • constructie van knuppelpaden en houten vlonders
 • voorbereiden van terrein bv: frezen of andere grondbewerkingen
 • plaatsen van omheining met prikkeldraad, plaatsen van ursusdraad, klaphekken, veekeringen, draaimolens, bewegwijzering…

Hooilandbeheer

 • maaien van wegbermen, vochtige hooilanden, rietvelden, houtige en grazige bermen
 • afvoeren van bermmaaisel
 • verwerken van hooiland in groenvoeder en gedroogd hooi

Beheer van holle wegen

 • hakhoutbeheer
 • aanplanten + vrijstellen van aanplantingen
 • erosiebestrijding

Contacteer ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief